Aktualności Willi Pod Miedzą

Bukowina Tatrzańska oferuje wiele atrakcji

Jak wygląda zameldowanie w pensjonacie?

Podróżowanie czy to służbowe, czy rekreacyjne wiąże się często z koniecznością korzystania z usług noclegu w różnych obiektach świadczących usługi hotelowe. Bez względu na status danego obiektu, czy jest to hotel, pensjonat, dom wczasowy, czy pokoje gościnne lub kemping musimy po przyjeździe dopilnować meldunku. Często zdarza się, że mamy obiekcje przed pokazaniem dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Spróbujemy uspokoić was i przedstawić powody, dlaczego tak istotne jest potwierdzenie naszego pobytu np. w pensjonacie?

Obowiązek zameldowania wynika z obowiązującego prawa

Rezerwując nocleg, musimy mieć świadomość, że z jednej strony naszą prywatność chroni ustawa o ochronie danych osobowych, a z drugiej strony właściciele obiektów noclegowych mają szczególne prawo wymagania od nas potwierdzenia swojej tożsamości. Mowa tu o ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).

Wracając do obowiązku zameldowania się po przybyciu do miejsca noclegowego, mamy 24h od chwili przybycia na zameldowanie się na pobyt czasowy. Samego meldowania nie musi dokonać właściciel pensjonatu. Dane może od nas pozyskać pracownik recepcji upoważniony przez właściciela do wykonania tych czynności. W zależności od wielkości obiektu noclegowego, stosownego systemu rezerwacji rejestr danych osobowych gości przebywających w obiekcie może odbywać się w formie książki meldunkowej, bądź specjalnego oprogramowania komputerowego.

Jakie dane musimy podać podczas meldowania się w obiekcie noclegowym?

Przepisy art. 44b wspomnianej ustawy wskazują, iż mogą być w obiektach gromadzone takie dane, jak:

  • imię i nazwisko,

  • imiona rodziców,

  • data i miejsce urodzenia,

  • adres miejsca pobytu stałego,

  • data przybycia i zamierzony czas trwania pobytu,

  • oznaczenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w tym numer i seria, data jego wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał.

Aby uzyskać tego typu informacje, nie wystarczy podyktować recepcjoniście danych meldunkowych, należy dać do wglądu dokument, na podstawie którego będzie można dopełnić obowiązku meldunkowego po przyjeździe do obiektu noclegowego.

Tu spieszymy z wyjaśnieniem, iż okazanie dokumentu do wglądu nie jest równoznaczne z jego zatrzymaniem. Recepcjonista, kierownik obiektu noclegowego, bądź właściciel nie ma prawa zatrzymać naszego dowodu osobistego podczas standardowej procedury meldunkowej.

Jak widać samo przedstawienie dowodu, paszportu, czy też prawa jazdy (dokumentu ze zdjęciem) jest bezpieczne, a sama procedura meldunkowa zwykle przebiega sprawnie i szybko i bezpiecznie.

Jakie korzyści mamy z obowiązku meldowania w obiektach noclegowych?

Przede wszystkim mamy możliwość dochodzenia swoich praw, na wypadek problemów, nieprzewidzianych sytuacji, w których naruszone zostałaby nasza godność osobista, czy też zdarzyłby się nam wypadek losowy (np. poślizgnięcie pod prysznicem, zwichnięcie nogi na klatce schodowej). Drugą sytuacją, która może przydarzyć się każdemu z nas, a posiadanie śladu pobytu w danym obiekcie w postaci meldunku może uchronić nas przed stratą cennych dla nas przedmiotów osobistych, jest ich pozostawienie w obiekcie noclegowym po wymeldowaniu. W momencie stwierdzenia braku danych przedmiotów, na podstawie danych z dowodu tożsamości będzie możliwe uzgodnienie procedury ich zwrotu. Oczywiście korzyści jest jeszcze więcej, ale te dwie są wystarczającym powodem, dla którego dla własnego dobra warto dopilnować obowiązku meldunkowego.


powrót ...