Bukowina Tatrzańska noclegi

Regulamin obiektu Willa Pod Miedzą

Regulamin Willi Pod Miedzą

REGULAMIN

Kierownictwo willi będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.
Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie.
Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed przyjazdem.
Z chwilą rozpoczęcia pobytu każdy Gość jest proszony o określenie i uzgodnienie czasu swego pobytu. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu, należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu; wpłacony zadatek zostaje zaliczony do ceny usługi.
Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50% wartości niewykorzystanej usługi noclegowej.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego  jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

SKŁADNIKI CENY

W cenę pobytu wliczono: nocleg, śniadanie.
Dzieci do lat 3: pobyt bezpłatny, bez świadczeń (zakwaterowanie razem z 2 dorosłymi osobami w pokoju).

REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Pod Miedzą, znajdującej się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 15.
Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu.
Pokój w willi wynajmowany jest na doby.
Doba noclegowa rozpoczyna się o godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.
Gość willi może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach 8.00 - 16.00 w dniu rozpoczęcia pobytu, o ile zarezerwowany pokój jest wolny.
Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w willi wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju  od godz. 7.00 do godz. 22.00.
Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np.:, przerwy w dostawie wody, prądu.
Willa dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi,
  • sprzątanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gości.

Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielamy informacji związanych z pobytem w Willi i podróżą.

Willa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu.
Wynajmujący nie ponosi ryzyka utraconych, zagubionych lub skradzionych rzeczy w przypadku braku natychmiastowego udowodnienia ich posiadania.
Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po Willi oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Willi powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
W przypadku zagubienia klucza lub breloka Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia willa przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Willa postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.
Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Willi zgodnie z ustawą  z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Zawarcie umowy stanowi akceptację regulaminu.